List of ReviewersList of Reviewers of "The Pedagogical Quarterly"

 

prof. dr hab. Zdzisław Aleksander (Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku)
dr hab. Krystyna Błeszyńska prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr Francesca Brencio (Western Sydney University - Australia)
dr hab. Andrzej Ciążela prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Henryk Depta prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Dolański (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Roman Dolata prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Dormus prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Wanda Dróżka prof. WŚ (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
dr hab. Grażyna Dryżałowska prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr Dobromir Dziewulak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Andrea Folkierska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Anna Frąckowiak (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
prof. dr hab. Adam Frączek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Jarosław Gara prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Michał Głażewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Joanna Głodkowska prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Bogusława D. Gołębniak (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
dr hab. Maria Groenwald prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Wiesław Jamrożek prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Irena Jelonkiewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Karwowski prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Tadeusz Kobierzycki prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
dr hab. Maria Kolankiewicz prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marek Konopczyński prof. Pedagogium WSNS (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
dr hab. Anna Kowalewska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Piotr Kostyło prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Jolanta Kruk prof. EUH-E (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
dr hab. Rafał Marcin Leszczyński prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr hab. Hanna Liberska prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Marcin Michalak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Henryk Mizerek prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
prof. dr hab. Bolesław Niemierko (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
dr Marzena Pękowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr Ewa Plonowska Ziarek (State University of New York at Buffalo, USA)
dr hab. Ewa Rodziewicz prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Barbara Sitarska prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Bernadeta Szczupał prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Sławomir Sztobryn prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. Grzegorz Szumski prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Piotr Tafiłowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Tanaś prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska (Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Irena Wojnar (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Wiesław Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab.  Leszek  Zasztowt (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login