LINKI

Biblioteka Narodowa
http://www.bn.org.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
http://www.buw.uw.edu.pl

Educational Philosophy and Theory
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0013-1857&site=1

Educational Theory
http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/

International Network of Philosophers of Education
http://www.ucm.es/info/inpe/

Journal of Philosophy of Education
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0309-8249&site=1

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
http://www.opi.org.pl

Pedagogy, Culture and Society
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14681366.asp

Philosophy of Education Society of Australasia (PESA)
http://www.pesa.org.au

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
http://pedagog.umcs.lublin.pl/~ptp-ol/

The European Educational Research Association (EERA)
http://www.eera.ac.uk/web/eng/all/home/index.html

The Philosophy of Education Society
http://philosophyofeducation.org

The Philosophy of Education Society of Great Britain
http://www.philosophy-of-education.org

Uniwersytet Warszawski
http://www.uw.edu.pl

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.wuw.pl

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.pedagog.uw.edu.pl

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login