INFORMACJA O PRENUMERACIE

„KWARTALNIK PEDAGOGICZNY”

Prenumeratę można zamówić od dowolnego numeru, wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa,
BANK MILLENNIUM SA, nr 39 1160 2202 0000 0000 4794 0315.

Prosimy o podanie na blankiecie przelewu w polu „tytułem” numeru, od którego jest zamawiana prenumerata.

Ceny „Kwartalnika Pedagogicznego” w roku 2007:
prenumerata roczna (4 numery) - 56,00 zł,
prenumerata półroczna (2 numery) - 30,00 zł,
opłata za pojedynczy numer - 17,00 zł.

Wszelkie sprawy związane z prenumeratą prowadzi Dział Handlowy Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. (22) 55-31-333, e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl, faks: (22) 55-31-318.

Zamówienia na prenumeratę „Kwartalnika Pedagogicznego” przyjmują również:

 • RUCH S.A.

  Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio
  na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl

  Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl 
  lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 700 – 1700.

  Koszt połączenia wg taryfy operatora.

 • KOLPORTER SA, ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

 • GARMOND PRESS SA, ul. Sienna 5, 31-041 Kraków

Subscription orders for all magazines published in Poland available through the local press distributors or directly through the Foreign Trade Enterprise ARS POLONA SA, 00-933 Warszawa, ul. Obrońców 25, Poland. BANK HANDLOWY SA Oddział w War­szawie, PL 02 1030 1016 0000 0000 0089 5001 or IPS, ul. Noakowskiego 10 lok. 38, 00-664 Warszawa, Poland, tel. (48 22) 625 16 53, e-mail: ma@ips.com.pl

Indeks 363146 PL ISSN 0023-5938

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login