Lista recenzentów

 

Recenzenci "Kwartalnika Pedagogicznego" w roku 2018

List of Reviewers of "The Pedagogical Quarterly" in 2018

 

dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

dr hab. Katarzyna Buczek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

prof. dr hab. Wojciech Burszta – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kolegium Edukacji Artystycznej

dr Małgorzata Dagiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Andrea Folkierska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Janusz Gajda, emerytowany prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Jarosław Gara, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr hab. Anna Gaweł – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr. hab. Rafał Godoń – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr Monika Grochalska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr Katarzyna Jadach – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

dr Krzysztof Kamiński - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny 

dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr hab. Anna Kowalewska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr Franciszek Kozaczuk – Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie, Wydział Pedagogiczny

dr Ewa Kozdrowicz – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr Tomasz Leś – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

dr Agnieszka Lewicka-Zelent – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Markus Lipowicz – Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Krzysztof Maliszewski – Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr Urszula Markowska-Manista – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Małgorzata Michel – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

dr hab. Barbara Murawska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Maciej Muskała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych 

dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych 

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr hab. Robert Opora, prof. UG – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Mirosław Pęczak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr Krzysztof Polak – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

dr Małgorzata Przanowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Andrzej Różański – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr hab. Jan Rutkowski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Paulina Sosnowska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr hab. Grzegorz Studnicki – Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

dr Ryszard Ślęczka – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

dr Anna Tyl – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

dr Marcin Wasilewski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

dr hab. Klaudia Węc, prof. AI - Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Andrzej Węgliński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Elżbieta Widota – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczy

dr hab. Jolanta Wilsz, prof. UWMCS – Uczelnia Warszawska im. Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk Technicznych

prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr Jessica Wiskus – Duquesne University, Pittsburgh, Musicianship Faculy

dr Bogumiła Witkowska-Łuć – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

dr hab. Rafał Włodarczyk – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

prof. dr hab. Irena Wojnar – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

dr hab. Edyta Wolter, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych

dr hab. Danuta Wosik-Kawala – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Alicja Zawistowska-Sadowska – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

dr Urszula Zbrzeźniak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Joanna Żukowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

 

 

Recenzenci "Kwartalnika Pedagogicznego" w roku 2017
List of Reviewers of "The Pedagogical Quarterly" in 2017


 

PhD Francesca Brencio – University of Western Sydney/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/B. 

dr Katarzyna Buczek – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jarosław Gara, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Michał Głażewski, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Rafał Godoń – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Andrea Folkierska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tadeusz Kobierzycki – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski

dr hab. Rafał Marcin Leszczyński, prof. ChAT – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr hab. Krystyna Lubomirska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Izabella Maria Łukasik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Krzysztof Maliszewski – Uniwersytet Śląski

dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Jan Rutkowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański

dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Katarzyna Wrońska – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wiesław Żardecki, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Lista recenzentów w roku 2016 i wcześniej

prof. dr hab. Zdzisław Aleksander (Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku)
dr hab. Krystyna Błeszyńska prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
dr Francesca Brencio (Western Sydney University - Australia) 
dr hab. Andrzej Ciążela prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Henryk Depta prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Dariusz Dolański (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Roman Dolata prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Dormus prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Wanda Dróżka prof. WŚ (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
dr hab. Grażyna Dryżałowska prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr Dobromir Dziewulak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Andrea Folkierska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Anna Frąckowiak (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
prof. dr hab. Adam Frączek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Jarosław Gara prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Michał Głażewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Joanna Głodkowska prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Bogusława D. Gołębniak (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
dr hab. Maria Groenwald prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Wiesław Jamrożek prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Irena Jelonkiewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Karwowski prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Tadeusz Kobierzycki prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) 
dr hab. Maria Kolankiewicz prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marek Konopczyński prof. Pedagogium WSNS (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
dr hab. Anna Kowalewska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Piotr Kostyło prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Jolanta Kruk prof. EUH-E (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
dr hab. Rafał Marcin Leszczyński prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr hab. Hanna Liberska prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Marcin Michalak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Henryk Mizerek prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
prof. dr hab. Bolesław Niemierko (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
dr Marzena Pękowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Jan Piskurewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr Ewa Plonowska Ziarek (State University of New York at Buffalo, USA)
dr hab. Ewa Rodziewicz prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Barbara Sitarska prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Bernadeta Szczupał prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr hab. Sławomir Sztobryn prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. Grzegorz Szumski prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Piotr Tafiłowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Tanaś prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska (Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Irena Wojnar (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Wiesław Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
prof. dr hab.  Leszek  Zasztowt (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birken
majerów PAN)
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login