Lista recenzentów

 

Recenzenci "Kwartalnika Pedagogicznego" w roku 2017
List of Reviewers of "The Pedagogical Quarterly" in 2017


 

PhD Francesca Brencio – University of Western Sydney/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/B.

dr Katarzyna Buczek – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jarosław Gara, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Michał Głażewski, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr. hab. Rafał Godoń – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Andrea Folkierska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Tadeusz Kobierzycki – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski

dr hab. Rafał Marcin Leszczyński, prof. ChAT – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr hab. Krystyna Lubomirska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Izabella Maria Łukasik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Krzysztof Maliszewski – Uniwersytet Śląski

dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Jan Rutkowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański

dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Katarzyna Wrońska – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Wiesław Żardecki, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login