Wersja elektroniczna

 

 Wszystkie spisy treści wraz z tekstami w całości (wersja elektorniczna w .pdf) dostępne są na nowej stronie naszego czasopisma: http://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/cms/MAINPAGE  oraz w Central and Eastern European Online Library -
https://www.ceeol.com/ . Materiały wprowadzane są przez naszego wydawcę - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - www.wuw.uw.edu.pl , gdzie prosimy kierować ew. zapytania i uwagi.

Bezpłatny dostęp do CEEOL możliwy jest w sieciach uczelni lub bibliotek, który wykupiły dostęp do CEEOL - na przykład w sieci UW na terenie uczelni i w BUW oraz w dziesiątkach innych bibliotek w kraju i zagranicą.

 

 

"Kwartalnik Pedagogiczny" 2015 nr 3 (237)

 "Kwartalnik Pedagogiczny" 2015 nr 2 (236)

 "Kwartalnik Pedagogiczny" 2015 nr 1 (235)


"Kwartalnik Pedagogiczny" 2014 nr 4 (234)

"Kwartalnik Pedagogiczny" 2014 nr 3 (233)

"Kwartalnik Pedagogiczny" 2014 nr 1-2 (231-232)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login