REDAKTORZY TEMATYCZNI

Janina Kamińska (historia wychowania i myśli pedagogicznej)

Janusz Gęsicki (socjologia oświaty)

Stefan Kwiatkowski (pedagogika pracy)

Małgorzata Przanowska (filozofia edukacji, pedagogika ogólna)

Mirosław S. Szymański (pedagogika porównawcza, pedagogika ogólna)

Małgorzata Karowowska-Struczyk (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login