REDAKCJA

Adam Fijałkowski (redaktor naczelny)
Anna Kowalewska
Jan Rutkowski
Magdalena Rzepka (sekretarz redakcji)
Anna Wiłkomirska
Mirosław S. Szymański
Piotr Zańko
Małgorzata Żytko

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login