ARCHIWUM

6 - 12 maja 2007: Creatio Ex Legendo [PDF]

Szczegółowe informacje: [PDF](1.6 MB)

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Kultury Filozoficznej ‘Creatio Ex Legendo’ (z łac. ‘Tworzenie z czytania’), który odbędzie się w dniach 6-12 maja w PKiN.

Festiwal 'Creatio Ex Legendo' jest pierwszym na świecie tego typu przedsięwzięciem i ma szansę stać się wielkim sukcesem polskiej kultury oraz wspaniałą wizytówką Warszawy i Polski. Organizatorzy spodziewają się ponad 120 000 gości i uczestników z Warszawy, Polski i świata.

Projekt LEGO-LOGOS, otwierający tegoroczny festiwal, adaptuje naturalne środowisko zabawy dziecka (tu zabawy klockami) do nauczania filozofii i filozofowania sensu stricto. Warsztaty oparte na metodzie LEGO-LOGOS  są już realizowane z dużym powodzeniem w szkołach Wilanowa, Bemowa oraz Torunia.

Nadrzędnym celem Festiwalu jest wspieranie kultury filozoficznej i artystycznej w Polsce oraz poprawa jakości pracy polskiej szkoły, przede wszystkim poprzez doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia i twórczości artystycznej, przeciwdziałanie zjawisku wtórnego analfabetyzmu i przemocy w szkole oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z wsi i małych miejscowości, a także z tzw. środowisk zaniedbanych.

Ważnym zadaniem Festiwalu jest także umożliwienie spotkania dzieci i młodzieży różnych narodowości i kultur.

Festiwal pomyślany jest jako cykl czterech projektów filozoficzno-artystycznych, które będą realizowane w kolejnych latach:

  • 2007: LEGO-LOGOS;
  • 2008: Totemizm Filozoficzny (budowa kilkuset 12-metrowych drewnianych totemów, będących symbolicznymi drogowskazami szczęśliwego życia);
  • 2009: Kolor Filozofii (odbudowa najbardziej zniszczonego kwartału Warszawy według koncepcji filozoficznej dzieci i młodzieży).

Cykl uwieńczy otwarcie w roku 2010 Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Warszawie, która podejmując ideały filozofii klasycznej ma uczynić z Warszawy nowoczesne międzynarodowe centrum filozofii i sztuki.

Zapraszamy szkoły z całej polski do udziału w  Festiwalu i zwiedzania. Organizatorzy poszukują także nauczycieli i studentów, którzy chcieliby prowadzić zajęcia LEGO-LOGOS w ramach Festiwalu Creatio Ex Legendo. Oferują możliwość odbycia bezpłatnych kursów doskonalenia zawodowego w zakresie metody LEGO-LOGOS (kursy odbędą 2-5 kwietnia 2007), a po festiwalu oferują możliwość praktyk zawodowych i pracy w szkołach i nauczania filozofii m.in. metoda LEGO-LOGOS.

Wszelkie informacje i  aplikacje zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.lego-logos.pl. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem festiwalu: festival@lego-logos.pl lub pod numerem (22) 656-67-50/49/48

   
 
16 - 19 marca 2007: 3E4UA

Warszawa, 12 stycznia 2007 r.

European Educational Experience for Ukraine
3E4UA
(Europejskie doświadczenia edukacyjne dla Ukrainy)

16 - 19 marca 2007 Warszawa

Projekt 3E4U (European Educational Experience for Ukraine) jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, stowarzyszenia "Ost trifft West - West trifft Ost e.V." oraz Kyiv School Heads Association, przy wsparciu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem jest umożliwienie spotkania się i wymiany doświadczeń ponad 30 nauczycielom i osobom, pracującym z młodzieżą i zajmującym się tematyką europejską, z Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Dotychczasowa współpraca polsko-niemiecka w dziedzinie edukacji europejskiej i obywatelskiej zaowocowała lepszym poznaniem się obywateli obydwu krajów, licznymi wymianami szkolnymi i młodzieżowymi, opracowaniem interesujących materiałów metodycznych, polskie szkolnictwo zyskało zaś możliwość korzystania z praktyki niemieckiej. Doświadczenia te można obecnie przenieść na grunt ukraiński. Ukraińskie szkolnictwo jest, jak kiedyś polskie, otwarte na współpracę oraz chętne do wprowadzenia zmian, ma coraz większe doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce europejskiej, potrzebuje jednak wsparcia. Nauczyciele ukraińscy poszukują nowych metod pracy z uczniem. Konieczne jest zapoznanie ich z metodyką prowadzenia lekcji o tematyce europejskiej, przygotowaniem przykładowych materiałów pedagogicznych.

Głównym punktem zjazdu będzie praca w grupach roboczych, które przy wsparciu ekspertów, wypracują konkretne projekty różnych metod interaktywnej pracy z młodymi ludźmi: konspekt lekcji i konkursu o tematyce europejskiej, program trójstronnej wymiany szkolnej i Dnia Europejskiego oraz zarys pracy Szkolnego Klubu Europejskiego. Przedstawiciele z Ukrainy, Niemiec i Polski zaprezentują metody edukacji europejskiej i obywatelskiej wykorzystywane w poszczególnych krajach. Nauczyciele ukraińscy będą mieli także możliwość spotkania się z przedstawicielami instytucji europejskich i organizacji pozarządowych w Polsce oraz wizytacji w polskich szkołach.

Wynikiem wspólnych spotkań będzie obalenie stereotypów, możliwość nawiązania kontaktu i partnerstwa pomiędzy szkołami oraz opracowanie wspólnych koncepcji, w oparciu o doświadczenia trzech państw.

Koordynatorem projektu jest Agnieszka Kania
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Kontakt:
a.kania@schuman.org.pl
Tel.: 0 22 621 21 61
Fax.: 0 22 629 72 14

 
[PDF]   31 marca 2006 zmarł Profesor Terence McLaughlin

"KWARTALNIK PEDAGOGICZNY"
2006 numer 2 (200)

IN MEMORIAM

PROFESOR TERRY MCLAUGHLIN
(1949-2006)

Przedwczesna śmierć Profesora Terencea McLaughlina pozbawiła środowisko filozofów edukacji szanowanego i wzbudzającego powszechną sympatię kolegi. Terence McLaughlin zmarł 31 marca 2006 roku w wieku 57 lat. Przez 25 lat Terence - znany wszystkim jako Terry - był nauczycielem akademickim w St Edmund's College, Cambridge; od początku lat osiemdziesiątych XX wieku był wykładowcą, a później starszym wykładowcą na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Cambridge. W 2003 roku został mianowany na stanowisko profesora filozofii edukacji w Uniwersytecie Londyńskim, w Instytucie Pedagogiki. Był także członkiem kolegium redakcyjnego pisma "Journal of Philosophy of Education", w którym od 1998 roku pełnił funkcję zastępcy redaktora.

Zainteresowania naukowe Terry'ego dotyczyły przede wszystkim kształcenia humanistycznego. Starał się wyjaśnić, w jaki sposób oddziaływanie religijne na wychowanie i kształcenie może doskonalić, a nie ograniczać edukację humanistyczną. Opublikował wiele wnikliwych artykułów, w których poruszał różne aspekty tego problemu, zwłaszcza zagadnienie kształcenia katolickiego. W swoich pracach wykazywał w mądry i przekonujący sposób, że religia w pedagogice powinna być rozumiana nie tylko jako osobowe wzbogacanie uczącego się, lecz także jako prawdziwa forma kształcenia humanistycznego, które pielęgnuje w uczącym się trwałą troskę i zrozumienie bliźnich.

Jedną z najbardziej znanych jego prac jest zbiór esejów, który opracował z Josephem O'Keefem i Bernadettą O'Keeffe, Współczesna szkoła katolicka: kontekst, tożsamość i różnorodność (1996). Wysoki poziom jego artykułu - Swoistoć kształcenia katolickiego - zamieszczonego w tym zbiorze, a także inne jego publikacje napisane w podobnym duchu sprawiły, że z różnych stron świata otrzymywał zaproszenia do udziału w konferencjach dotyczących edukacji katolickiej. Żywił nadzieję, że stanowisko profesora w Londynie umożliwi mu napisanie większej pracy dotyczącej kształcenia katolickiego. Byłby to impuls dla wielu nowych debat nie tylko z kolegami ze świata anglojęzycznego, lecz także z kolegami różnych filozoficznych orientacji z Europy Centralnej i Wschodniej. To wielka szkoda, że nadzieja ta została rozwiana zanim się na dobre narodziła.

Terry bardzo aktywnie uczestniczył w działalności organizacji, takich jak Brytyjskie Towarzystwo Filozofii Edukacji, którego był poprzednim przewodniczącym, a także Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofów Edukacji, któremu przewodniczył aż do chwili śmierci. Niestrudzony w pracy na rzecz tych stowarzyszeń znacznie wykraczał w swojej aktywnoci poza sprawy formalne, takie jak uczestnictwo w zjazdach czy organizacja konferencji. Co równie ważne, był on duszą towarzystwa w czasie tych konferencji, zawsze ciepło witając nowych uczestników, zawsze gotów do rozpoczęcia wieczornych śpiewów, kiedy to zmierzch zwyciężał z porządkiem całodziennych obrad. Liczne, trwałe akademickie przyźjanie, które zawiązały się podczas tych konferencji, zawdzięczamy subtelnym staraniom Terryego o nawiązanie porozumienia między różniącymi się poglądami na świat.

Głębokie przemyślenia filozoficzne Terry'ego, jego niewyczerpana energia, subtelny dowcip i niezawodne poczucie humoru to godna podziwu kombinacja cech. Znajomość z nim jako filozofem i jako przyjacielem była wyjątkowym zaszczytem. Mogła przynieść nam jeszcze wiele bezcennych przeżyć. Niestety już nie przyniesie.

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login